Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

       "Добрият пример за успех чрез образование" беше мотото на срещата, която ученици от 6. и 7. клас на ОбУ „В. Левски” проведоха на 14 май 2019 г. в присъствието на г-жа Атанаска Йорданова, здравен медиатор към община "Тунджа".

       Събитието бе част от проекта „Заедно с родителите - иновации в образователната система на община „Тунджа”. Модератор на срещата беше Станислава Иванова, ръководител на проекта.

       Акцентът на срещата беше възможността изявени, образовани и успели млади хора от ромски произход да разкажат на учениците за живота си и за начина, по който образованието им е помогнало да постигнат успех и да сбъднат мечтите си. Защото неграмотността изгражда бариери пред хората от етническите малцинства и ги прави зависими и непълноценни в ежедневието им, а образоваността съзижда мостовете към бъдещето на един качествен и щастлив живот.

       След проведената среща учениците изработиха лапбук, в който изразиха по вербален и визуален начин своите съкровени мечти и който подариха на община „Тунджа”.

 

                                                                                                                                                     Гинка Димитрова