Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

                                                                                              „Най-верните приятели - родителите.

                                                                                               Най-големите дарители - учителите.

                                                                                               Най-добрите учители - децата”.

                                                                                                                              Майка Терезa

 

          В навечерието на 1. март в конферентната зала на хотел „Диана палас”, Ямбол, се проведе обучение на учители по темата „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция”. Лектор беше Даниела Червенакова, психолог и психотерапевт към „РААБЕ България” - дъщерно дружество към германския холдинг „Клет”, чиято основна бизнес цел и мисия е образованието и професионалното развитие.

          В семинара с практическа насоченост участваха учителите от Обединено училище „Васил Левски”, с. Тенево и ОУ „Христо Ботев”, с. Войника. Те се запознаха с иновативни практики за ефективна комуникация в училищната дейност. Учителят е натоварен с голямата отговорност да бъде диалогичен, да изгражда здрави и позитивни отношения с децата, родителите, със своите колеги. Защото комуникацията е общуване, свързване между хората, осигуряване на ред и хармония във взаимодействието между тях; мисъл, приведена в движение. Единствено правилната комуникация изгражда, сътворява, променя характери.

          Бяха дискутирани основните елементи на  умението да се комуникира и някои измерения на добрата и пълноценна комуникация; обсъдени бяха и основните правила при общуване чрез вербални и невербални методи, както и техники за ефективно взаимно разбиране. Чрез интерактивни дейности за „разчупване на леда”и дискусии;  чрез анимация, притчи, текстове схеми, диаграми  беше изградена една практически приложима система за ефективна комуникация и работа с учениците и  родителите.

          Фокусирана върху създаването на атмосфера на сътрудничество и взаимно разбиране между субектите в учебния процес, тя бе приета от участниците в семинара като ефективен начин за изграждане на позитивна образователна среда, в която степента  на удовлетворение се превръща в съществен мотивиращ фактор за постигане на положителна промяна, за постигане на по-високи образователни резултати.

 

                                                                                                                                               Гинка Димитрова

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8