Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

          ИЗКУСТВОТО - СПАСИТЕЛНА НАДЕЖДА

 

          На 20 май, по повод предстоящия Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, учениците от Школата по изобразително изкуство към ОбУ „Васил Левски”, с. Тенево, подредиха своята първа изложба.

          Гости на откриването на изложбата бяха г-н Станчо Ставрев-заместник-кмет на община „Тунджа”; г-н Комитов-кмет на с. Тенево, директорът на Регионална библиотека-Ямбол, Д. Бечев; и разбира се, художникът с национална и международна известност Цветан Казанджиев.

          Със страстна любознателност и нетърпение ученици от Школата по изобразително изкуство подготвяха своите представителни творби. Силното присъствие на твореца Казанджиев отключи креативен човешки потенциал и по белите листи на младите художници игриви кончета замятаха гриви; старинни къщи заблестяха с неподправена хубост, сънувайки своите обитатели; амбициозни цветя докосваха слънцето. Там вековни дървета излъчваха достолепието и мощта на родовия спомен, а в клоните им, сред залутани слънчеви лъчи, пееха птици.

          Живописните фрази, нарисувани с флумастер, пастели, бои от 20-те участници за изложбата, изразяваха очарованието на детския свят, но едновременно с това и зараждащото се критично мислене на развиващата се личност. Бъдещите художници и ценители на изкуството интерпретираха знаците на  битието, полагайки ги в едно безкрайно диалогично поле. Противоречивостта и хармоничността на този свят се оказаха  актуалната им изследователска страст. Те се докосваха до личностно и социално значими проблеми. Не диреха подслон в сянката на тяхното мълчание, а изграждаха своята светла детска позиция; пластичността на мисленето им узряваше в действие към себепознание и себепромяна, а свободата да бъдат себе си - във воля за съзидание.

          На добър час, млади художници, по неизстиващите дири на енигмата надежда!

 

                                                                                                                                                  Гинка Димитрова

                                                                                                                     публикация във в. НЕделник

 

 

 

 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5