Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

       По повод празника на община „Тунджа” - 22 април, ОбУ „В. Левски”, с. Тенево, в партньорство с ОУ „Хр. Ботев”, с. Кукорево, участва в Общинска детска асамблея „Тунджа - творчество и красота” - съвместна интерактивна инициатива с родителите на децата и учениците от училищата на територията на общината относно образователната интеграция, богатството на културните различия и специфики.

       Събитието е дейност по проекта „Заедно с родителите - иновации в образователната система на община „Тунджа”, който е насочен към прилагането на ефективен механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес и към стимулиране на личностното развитие на децата и учениците чрез създаване на условия за развитие и изява на уменията и талантите им.

       Събитието, съвместно с ОУ „Хр. Ботев”, с. Кукорево, беше проведено на 17 април 2019 г. на територията на ОбУ „В. Левски”в с. Тенево с водещ актрисата Велика Видева. Гост на училищния празник беше Пламена Димитрова - ст. експерт в Отдел "Култура и други хуманитарни дейности" в община „Тунджа”. Образователните игри, хумористичните театрални етюди, забавната музика, фееричните изпълнения на учениците от танцовия състав при ОбУ „В. Левски” с ръководител Доника Иванова превърнаха събитието в запомнящ се празничен спектакъл, красив и вдъхновяващ!

       Тази интерактивна инициатива беше изключително важна за ОбУ „В. Левски”, защото включването на родителите в извънкласните и извънучебните дейности мотивира децата за образователни постижения и подпомага изграждането на убеждениетo сред родителската общност за сътрудничеството с педагогическата колегия като ефективен механизъм за постигане на качество в образованието.

 

                                                                                                                                                 Гинка Димитрова