Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

       Ученици от Школата по изобразително изкуство в ОбУ „В. Левски”, с. Тенево, участваха в Общинския конкурс за рисунка на тема „Заедно с родителите” по проекта „Заедно с родителите - иновации в образователната система на община „Тунджа”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

       Рисунките на всички участници в конкурса бяха изложени в залата на община „Тунджа”. Макар и да не бяха сред класираните, рисунките на Малина Стефанова и Йорданка Иванова от 5. клас при ОбУ „В. Левски” заедно с останалите конкурсни творби радваха очите на участниците в конференцията „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа” - ползи, предизвикателства и перспективи”.

 

                                                                                                                                                    Гинка Димитрова