Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

       На 18 април 2019 г. в ОбУ „В. Левски”, с. Тенево, се проведе интерактивна образователна дейност на учителската колегия с родителската общност на тема: „Безпричинните отсъствия на учениците - нормативни документи, регламентиращи мерки и последствия за учениците и техните семейства”. Срещата се провежда в рамките на дейността „Разработване и въвеждане на Общинска програма за допълнителни образователни дейности, съобразени с културните различия и специфики на различните етноси”, която е основен модул в проекта на община „Тунджа” „Заедно с родителите - иновации в образователната система на община „Тунджа”.

       Модератор на събитието беше г-жа Стела Костова, председател на НПО „Ромска академия за култура и образование”, гр. Сливен.

       В разгърналата се дискусия, която обхвана и теми като семейните ценности, възпитание в дух на толерантност и развитие на потенциала на всяко дете без значение на неговата етническа принадлежност, родителите отбелязаха повишаване на своя родителски капацитет и подчертаха важността на включването им като активна страна в училищния живот.

       Споделените лични човешки истории за успешна кариера в областта на социалните дейности, образованието и здравеопазването помогна на родителската общност да се обедини около идеята за образованието като ценност и база за успешен живот.

 

                                                                                                                                                   Гинка Димитрова