Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Документи

Прикачени документи

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2020/2021
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2020/2021
Годишен план на ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа" - 2020/2021
Правилник за дейността на училището 2020/2021
Стратегия за развитие на ОбУ "Васил Левски" 2020/2021
УУП 1 клас 2020/2021
УУП 2 клас 2020/2021
УУП 3 клас 2020/2021
УУП 4 клас 2020/2021
УУП 5 клас 2020/2021
УУП 6 клас 2020/2021
УУП 7 клас 2020/2021
УУП 8 клас 2020/2021
УУП 9 клас 2020/2021
УУП 10 клас 2020/2021
Етичен кодекс на училищната общност 2020/2021
Декларация за лични данни
Декларация за снимки и анкети
Декларация за информираност и съгласия Правилник за дейността на училището
Уведомление за отсъствие на ученик до 3 дни
Уведомление за отсъствие на ученик до 7 дни
Заявление за разширена професионална подготовка
Заявление за освобождаване от ФВС
Декларация за участие в събития на територията на населеното място
Доклад за проведено събитие
Инструктаж за провеждане на събитие
Декларация за участие в събития извън територията на населеното място
Медицинска карта за участие в събития извън територията на населеното място
Инструктаж за провеждане на събитие с организиран транспорт
Секторна стратегия БДП 2021-2030 (1)
zapoved 09-528 - Секторна стратегия БДП 2021-2030 (1)
План-програма по БДП