Youtube
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Екип

Йордан Колев    

ЙОРДАН КОЛЕВ

 ДИРЕКТОР НА ОбУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

 

 

 Радка Василева    РАДКА ВАСИЛЕВА

 УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

 

Гинка Димитрова    ГИНКА ДИМИТРОВА

СТ. УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Дора Радева    ДОРА РАДЕВА

СТ. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ, РУСКИ ЕЗИК И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Величка Александрова    ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА

СТ. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

 

Стоянка Динева    СТОЯНКА ДИНЕВА 

СТ. УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

 

Галя Едрева    ГАЛЯ ЕДРЕВА

СТ. УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

 

Доника Иванова    ДОНИКА ИВАНОВА

СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП

РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАНЦОВ СЪСТАВ "ВЕСЕЛЯЧЕТА"

 

Къня Комитова    КЪНЯ КОМИТОВА

СТ. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГРУПА ЗА ЦОУД

 

Ганка Йорданова    ГАНКА ЙОРДАНОВА 

СТ. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГРУПА ЗА ЦОУД

 

Диана Панайотова    ДИАНА ПАНАЙОТОВА

СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Марияна    МАРИЯНА АПОСТОЛОВА

СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Иванка Иванова    ИВАНКА ИВАНОВА

СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП