Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

      Днес, 17 ноември 2020 г., по повод Европейската седмица на професионалните умения ученици от ОбУ „Васил Левски”, с. Тенево, община „Тунджа проведоха практически урок в Палфингер Продукционстехник. Тези два прекрасни часа в Палфингер с учениците от 7 и 9 клас бяха урок по приемственост в професията. Учениците от 9 клас работиха рамо до рамо със своите съученици. Седмокласиците бяха очаровани от този практически урок.

 

Дора Радева

ст. учител по английски език