Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

График за обучение в ротация 29.11.2021 г. - 10.12.2021 г.

График за обучение в ротация от Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, община „Тунджа“

За периода 29.11.2021 г. – 10.12.2021 г.

Период

Присъствено обучение на учениците по класове и паралелки

 

 

Класове и паралелки в ОРЕС

29.11.2021 г. – 03.12.2021 г.

V, VI, VIII, IX и X клас

I, II, III, IV и VII клас

06.12.2021 г.– 10.12.2021 г.

I, II, III, IV и VII клас

V, VI, VIII, IX и X клас

Прикачени документи

Предписание на РЗИ - ЯМБОЛ