Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Нов електронен адрес

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че от 01.11.2021г., електронната кореспонденция с Обединено училище "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа", ще се осъществява чрез следния елeктронен адрес: 2851560@edu.mon.bg