Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Официална Фейсбук страница

Официална Фейсбук страница на ОбУ "Васил Левски" - https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%A3-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-117443666780232