Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Педагогическа квалификационна дейност

Вътрешноинституционална квалификационна дейност на педагогическите специалисти от ОбУ "Васил Левски", село Тенево по групи от м. март 2022 г. ( прогимназиален и гимназиален етап).
Радка Василева - училищен психолог.