Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Празник на общността на училището в Тенево

Празник в общността на училището в Тенево.
 
Съвместната инициатива се проведе между: родители, ученици и педагогически специалисти от ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа".
 
Организираните ролеви игри от Доника Иванова - класен ръководител на втори клас се изпълняваха между възпитаниците и техните родители: "Пазар за ценности" и "Да посеем доброто и любовта" .
Всички се поздравиха по повод предстоящите Великденски празници.