Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Среща с Петър Витанов - евродепутат

Днес се проведе интересна среща с Петър Витанов - евродепутат.
Той запозна учениците с интересни факти от историята и дейността на Европейския законодателен орган. Коментираха се въпроси, свързани с предприемачеството, състава на Европейския парламент, различните комисии в него, както и свободното пътуване на хора и стоки.
Радмила Стойкова - старши учител