Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Учебни помагала по български език за бежанци - 2022

Това са най-новите издания на учебните помагала по български език за бежанци, създадени да подпомогнат работата на учители, работещи с бежанци и хора, търсещи закрила. Първото издание на Каритас София от 2014 е  допълнено през 2018 и преиздадено от БЧК с финансиране от ВКБООН.

 

https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0 

 

Указания за работа с деца бежанци, преживели стрес и травми

Учебни материали

Тук можете да намерите учебни материали на български език с основни насоки по въпросите за бежанците, убежището, миграцията и лицата без гражданство за всички възрастови групи в начален, прогимназиален, първи и втори етап на образование.

Кликнете върху възрастовата категория и намерете планове на уроци, ръководства за дейности, видеоклипове и други материали, които да използвате в своя клас.

Учебни материали за възраст 12 – 15

Учебни материали за възраст 15 – 18