Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Прием 2021/2022

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО – ЯМБОЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В 8 КЛАС В УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г

 

Oбединено училище "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа

График, по който ще се осъществи прием на ученици в I-ви клас, за учебната 2021/2022 г.

01.04-31.05.2021г.

Приемане на заявления за  записване на ученици в I клас за 2021/2022 учебна година по образец на училището

01.06.2021 г.

Обявяване на списъците на класираните ученици.

До 14.06.2021 г. 

Записване  на ученици след представяне на следните оригинали:

- удостоверение за раждане;

- удостоверение за завършена ПГ - оригинал .

 

 

 

Подаването на заявленията се извършва:

Лично в ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа" от 8,00  до 16,00 ч.