Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Прием 2022/2023 г.

График на дейностите по приемането на учениците в ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“

Прием в VIII  клас

Профил/професия

Балообразуване

1.      Шлосерство

(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)

2.      Производство на хляб и хлебни изделия

(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)

 

Брой паралелки

Общо места

STEM профил/професия

 

1.      0,5

13

0/0

 

2.      0,5

13

0/0

 

Наименование на професията

Код на специалност от професия

Степен на професионална квалификация

 

1.      Шлосер

5211101

Първа степен

 

2.      Хлебар - сладкар

5410301

Втора степен

 

Защитена професия

Професия с очакван недостиг

Заявил потребност от обучението

Форма на обучение

Срок на обучение

1.      Не

Не

"Палфингер -Продукционстехник България"ЕООД-КЛОН ТЕНЕВО, БУЛ114141414

дневна

3 години

2.      Не

Да

"ТЕРВЕЛ ГРУП"ЕООД" - Ямбол, ул. "Хан Тервел" - 65,Булстат: 200803664, Производство на хляб и хлебни изделия;, Производство на тестени изделия; МЕГАНЗ ЕООД, СЕЛО ТЕНЕВО, УЛ. "КОЛЬО ТЕНЕВ" - 20, БУЛСТАТ: 201524171, Производство на тестени изделия; Систъркейк-2ООД БУЛ.204944757

дневна

3 години

             

 

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2022 г.