Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

За учебната 2021 – 2022 година:
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
01.02.2022 г. междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – Х клас

 


2. Неучебни дни
18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език
и литература


20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация


25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности


14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас


3. Начало на втория учебен срок
02.02.2022 г. I – Х клас


4. Край на втория учебен срок
12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. VII – Х клас (18 учебни седмици + 2  за производствена практика в периода 01.07. – 14.07.2022 г. за паралелки с професионална подготовка в Х клас)

Прикачени документи

zap1804_grafik-uchebno-vreme_310821 (1).pdf