Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Документи 2020, 2021,2022

Прикачени документи

Мерки за повишаване качеството за учебната 2021/2022
Актуализиран план БДП м.септември 2021 г.
Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021-2022
Годишен план за дейността 2021/2022
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
МОН Заповед за учебното време за учебната 2021/2022 година
Правилник за дейността на училището за учебната 2021 - 2022
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021/2024 ГОДИНА - ОБУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Етичен кодекс за учебната 2021/2022 г. на ОбУ "Васил Левски", село Тенево
Седмично разписание - първи срок 2021/2022
УУП 10 КЛАС 2021-2022
УУП 9 КЛАС 2021 - 2022
УУП 8 КЛАС ШЛОСЕРСТВО 2021-2022
УУП 8 КЛАС ХЛЕБАР -СЛАДКАР 2021-2022
УУП 7 КЛАС 2021-2022
УУП 6 КЛАС 2021-2022(1)
УУП 5 КЛАС 2021 - 2022
УУП 4 КЛАС 2021-2022
УУП 3 КЛАС 2021-2022
УУП 2 КЛАС 2021 - 2022
УУП 1 КЛАС 2021-2022
Заповед УУП 2021-2022
Заповед 555-08.09.2021 Форми на обучение в ОбУ "Васил Левски"
Заповед 552-08.09.2021 г. начало и край на учебния ден в ОбУ "Васил Левски"
План-програма по БДП
zapoved 09-528 - Секторна стратегия БДП 2021-2030 (1)
Секторна стратегия БДП 2021-2030 (1)
Инструктаж за провеждане на събитие с организиран транспорт
Медицинска карта за участие в събития извън територията на населеното място
Декларация за участие в събития извън територията на населеното място
Инструктаж за провеждане на събитие
Доклад за проведено събитие
Декларация за участие в събития на територията на населеното място
Заявление за освобождаване от ФВС
Заявление за разширена професионална подготовка
Уведомление за отсъствие на ученик до 7 дни
Уведомление за отсъствие на ученик до 3 дни
Декларация за информираност и съгласия Правилник за дейността на училището
Декларация за снимки и анкети
Декларация за лични данни
Етичен кодекс на училищната общност 2020/2021
УУП 10 клас 2020/2021
УУП 9 клас 2020/2021
УУП 8 клас 2020/2021
УУП 7 клас 2020/2021
УУП 6 клас 2020/2021
УУП 5 клас 2020/2021
УУП 4 клас 2020/2021
УУП 3 клас 2020/2021
УУП 2 клас 2020/2021
УУП 1 клас 2020/2021
Стратегия за развитие на ОбУ "Васил Левски" 2020/2021
Правилник за дейността на училището 2020/2021
Годишен план на ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа" - 2020/2021
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2020/2021
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2020/2021
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020/2021