Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Документи 2021-2022 г.

Прикачени документи

Неучебни дни 26 и 27 май 2022 година.
Програма за превенция на ранното напускане акт. 2021-2022
График СФО - АКТ..pdf
Програма за превенция на ранното напускане
ПРАВИЛА СФО 2021-2022
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021 - 2024 ГОДИНА
Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила
Заявление за записване и обучение на деца и ученици в задължителна училищна възраст от Украйна
График за провеждане на класни и контролни втори учебен срок 2021-2022
Седмично разписание 5-7 клас - втори срок 2021 - 2022 година.
Седмично разписание за начален етап втори срок 2021 - 2022 година.
Консултации в ГЦОУД - втори срок 2021-2022
ВЧК 2021-2022 - втори срок
График за провеждане на консултации с учениците от Обединено училище Васил Левски Тенево за втори срок 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - ДЕСЕТИ КЛАС 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - ДЕВЕТИ КЛАС 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - ОСМИ КЛАС 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - СЕДМИ КЛАС 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - ШЕСТИ КЛАС 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - ПЕТИ КЛАС 2021-2022
СФО - КОНСПЕКТИ - ПЪРВИ КЛАС 2021-2022
График за провеждане на родителски срещи
Актуализирани насоки - ковид 19
Правилник за дейността на училището
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - АКТ
УУП 7 КЛАС 2021 - 2022
УУП 6 КЛАС 2021 - 2022
УУП 5 КЛАС 2021 - 2022
УУП 4 КЛАС 2021 - 2022
УУП 3 КЛАС 2021-2022
УУП 2 КЛАС 2021-2022
УУП 1 КЛАС 2021-2022
Седмично разписание
Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021-2022
ПДУ 2021-2022
МОН Заповед за учебното време за учебната 2021/2022 година
Мерки за повишаване качеството за учебната 2021/2022
Заповед УУП 2021-2022
Форми на обучение
Заповед 552-08.09.2021 г. начало и край на учебния ден в ОбУ "Васил Левски"
Етичен кодекс за учебната 2021/2022 г. на ОбУ "Васил Левски", село Тенево
Годишен план за дейността 2021/2022
Актуализиран план БДП м.септември 2021 г.
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА