Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Прикачени документи

План за квалификация на педагогическите специалисти 2022-2023
ПДУ 2022-2023
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022 - 2023
УУП ВТОРИ КЛАС 2022 - 2023
УУП ПЪРВИ КЛАС 2022 - 2023
УУП ТРЕТИ КЛАС 2022 - 2023
УУП ЧЕТВЪРТИ КЛАС 2022 - 2023
УУП ПЕТИ КЛАС 2022 - 2023
УУП ШЕСТИ КЛАС 2022 - 2023
УУП СЕДМИ КЛАС 2022- 2023
УУП ОСМИ КЛАС - ШЛОСЕР 2022 - 2023
УУП ОСМИ КЛАС - ХЛЕБАР СЛАДКАР 2022 - 2023
УУП ДЕВЕТИ КЛАС - ХЛЕБАР СЛАДКАР - 2022 - 2023
УУП ДЕВЕТИ КЛАС - ШЛОСЕР - 2022 - 2023
УУП ДЕСЕТИ КЛАС 2022 - 2023
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБУ ЗА 2022-2023
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2022-2023
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022 - 2023
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА - 5,6,7,8,9,и 10 клас - първи срок на учебната 2022-2023
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 2022 - 2023
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 2022 - 2023
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2022 - 2023
ОТЧЕТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - 2021-2022 Г.
НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН - 2022 - 2023
ЗАПОВЕД УТВ. НА УУП ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023
МОН - ЗАПОВЕД - ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2022-2023