Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

История

Училището в село Тенево празнува своята 140 годишнина на 18 юли 2021 година.

Създадено  през 1881 година, отначало като начално училище, впоследствие към него се откриват и прогимназиални класове. Освен децата на Тенево още тогава тук са завъшвали основно образование и ученици от съседните села – Окоп, Ханово, Кукорево, Симеоново и др.

От 1975 до 1980 година се прави надстройка на съществуващата училищна двуетажна сграда с два нови етажа, в които са разположени кабинети и стаи за извънкласна дейност. По същото време  се строи физкултурния салон и сградата на столовата, извършва се цялостно благоустрояване на училищния двор. В този период директор на училището е Желязко Динев Гърков – емблематична фигура за образователното дело в селото, отдал целия си живот на това училище. В резултат от мащабната строителна дейност училището се превръща в съвременен училищен комплекс.

На 24 май 1981 година училището празнува своя 100 годишен юбилей и получава орден „Кирил и Методий“ , първа степен.

От учебната 1982/1983 година училището е преобразувано в Единно средно политехническо училище /ЕСПУ/. За директо е назначен Александър Братанов, а Желязко Гърков заема длъжността заместник-директор до 14.10.1988 година.

На 14.11.1988 година училището е посетено от тогавашния министър на народната просвета – проф. Илчо Димитров. На срещата се обсъжда въпроса за преобразуването на учебното заведение от ЕСПУ в Средно общообразователно училище /СОУ/ с изграждане на учебно-професионален комплекс. Трансформацията става факт през учебната 1989/1990 година – училището започва да извършва професионална подготовка на учениците  по професия „Оператор на металорежещи машини“, специалност „Стругарство“. По това време директор на учебното заведение е Дора Георгиева.

През февруари 1992 година е пусната в експлоатация парната инсталация на училищната сграда – една дълго чакана придобивка.

На 07.02.2003 година е учредено Училищното настоятелство с председател Нели Ройдева.

През 2004 година отваря врати първият компютърен кабинет в училището, ръководен от Димитър Димитров. За него подаряват компютърна техника Община „Тунджа“, Димитър Василев от ХЕС АД и Мария Нейкова – тогава областен управител на област Стара Загора. По този начин още една мечта на децата се превръща в реалност.

През 2005 година, поради демографски промени, училището е преобразувано в основно.

От същата година се поставя началото на една интересна традиция – училището организира всяка година  междуучилищно състезание по история, наречено „Стани богат със знания“, по време на което ученици от училищата на Община „Тунджа“ показват знания по история на България и древния свят. Състезанието се провежда по подобие на телевизионното състезание „Стани богат“ и е единственото по рода си в общината и областта. Отправяйки всяка година интелектуално предизвикателство към децата на общината, състезанието се утвърждава като запазена марка на училището в с.Тенево.

През 2018 година, по инициатива на Община „Тунджа“, училището е преобразувано от основно в обединено с професионална подготовка на учениците по професията „Шлосер“, специалност „Шлосерство“, провеждана в тясно сътрудничество с фирма „Палфингер“ – клон Тенево. Първият випуск на обединеното училище имаше честта да се срещне с президента на РБългария Румен Радев на 22 април 2019 година.

С времето училището в с.Тенево създаде свои традиции и свой облик. Поколения ученици се гордеят, че са негови  възпитаници. Превърна се в едно от най-големите и най-престижни учебни заведения на територията на Община „Тунджа“ благодарение на учителите, свързали завинаги живота си с това училище, учили и възпитали достойни ученици, част от които присъстват тук днес.

Сега пред училището предстоят нови предизвикателства:

-от учебната 2021/2022 година ще започне обучението на ученици по нова специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.

 

 

 

..........................................................................................................................

 

Директори на училището в хронологична последователност:

 

Иван Тенев Стоев - 1954 – 1963;

 

Ангел Иванов Гайдаров – 1963 – 1968;

 

Желязко Динев Гърков – 1968 – 1985;

 

Александър Костов Братанов – 1985 – 1988;

 

Дора Георгиева Георгиева – 1988 – 1994;

 

Панайот Димитров Панев – 1994 – 2002;

 

Дора Георгиева Георгиева – 2002 – 2020;

 

Йордан Николаев Колев – 2020 -