Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Училище с грижа за всеки ученик, предоставящо качествено образование

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на училище със собствен облик и престиж, способно да отговори на предизвикателствата на новото време