Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Обучение на педагогически специалисти от ОбУ Васил Левски

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, СЕЛО ТЕНЕВО, ОБЩИНА „ТУНДЖА“ 

 

Тема на обучението: „За образование без предразсъдъци и дискриминация“. Одобрена със заповед No РД – 09 – 1575/19.06.2019 г.

Място на провеждане: Комплекс Rose Village, Слънчев бряг

Период на провеждане: 04 – 05.06.2022 г.

Начален и краен час: от 10,30 ч. до 18,30 ч. за 04.06.2022 г. и от 8,00 ч. до 16,15 ч. за 05.06.2022 г.

Наименование на обучителната организация: Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД.

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие – 15