Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

ПРОФЕСИЯ "ШЛОСЕР"

Шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа; разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници. В случаите, когато е необходимо, той се консултира с прекия си ръководител. В своята дейност той разчертава, оразмерява и изработва детайли с неголяма сложност и конфигурация, като спазва определената последователност на работа. Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал,включително изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и други начини на получаване на заготовките, изправя, изпилява, притрива, реже, изсича, огъва, нитова,споява, заварява, шаброва, разпилява, пасва (нагажда), пробива, райберова, зенкерова и зенковаотвори, нарязва резби, изпилява профили, полира равнинни, ротационни и сферични повърхнини. Шлосерът работи на универсални металорежещи машини и ползва различни уреди, приспособления и инструменти. Демонтира и монтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения цикъл; изработва шлосерската част на калибри,шаблони и точни измерватели уреди; измерва и отчита размери и грапавости на повърхнини.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите квалификация по професията "Шлосер" - първа степен на професионална квалификация, които отговарят на изискванията за входящо образователно равнище, могат да продължат обучението си за придобиване на: - първа степен на професионална квалификация по професиите "Стругар", "Заварчик"или по друга професия от професионалното направление, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; - втора степен на професионална квалификация по професиите "Машинен монтьор", "Машинен оператор" или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; - трета степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник".

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Шлосер", могат да заемат длъжностите от НКПД:

7214-2002 Занитвач, 7214-2007 Монтажник,метални конструкции,7214-2008 Подготвител, метални конструкции,7222-3001 Инструменталчик, 7224-1007 Точилар, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти, 7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти, 7224-2010 Шлифовчик, метал, 7224-1011 Шмиргелист, 8211-2011 Машинен оператор, производство на инструменти, както и други длъжности.