Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Обществен съвет

Основни членове на Обществения съвет към ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“:

  • Димитър Минков Димитров – представител на община „Тунджа“
  • Таня Йорданова Бончева – представител на работодателите
  • Веселина Колева Георгиева – представител на родителите
  • Виолета Николова Дачева – представител на родителите
  • Диана Иванова Цонева – представител на родителит
  • Резервни членове:
  • Добринка Станчева Ангелова – резервен член на община „Тунджа“
  • Мирела Тодорова Начева – представител на работодателите
  • Емилия Асенова Янкова – резервен член на родителите