Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Насилие и тормоз

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).


Линията е възможност за всички – както за децата, така и за възрастните. Чрез нея те получават информация и психологическа подкрепа от специалист, както и могат да подадат сигнал за дете в риск.


Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111. Обаждането е напълно безплатно, независимо дали е от стационарен или мобилен телефон и е на разположение на хората по всяко време на денонощието – без почивен ден на територията на цялата страна.
Консултантите, които отговарят на позвъняванията са психолози и педагози. Те са специалисти с богат опит в работата с деца и семейства. Готови са да изслушат и да подкрепят обаждащия се, а споделеното на линията остава поверително.

 

Ние от ДАЗД се стремим да помагаме на децата, младежите и техните семейства като зачитаме достойнството на всеки гражданин, който се обажда на линията – неговата култура, убеждения и лична история.Това е и част от мисията на агенцията – да подкрепя и защитава интересите на всяко дете, както и да не предава доверието на хората.
Екипът на Националната телефонна линия за деца 116 111 е загрижен за безопасността на всяко дете. Информацията за деца в беда и спешна нужда от помощ, която се получава на линията се предава на Горещия телефон 112. При подобни случаи, специалистите се грижат да направят заедно план, който да осигури междувременно сигурността им.


От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

За повече информация за Държавната агенция за закрила на детето, виж тук:
https://sacp.government.bg/

Линк към страница- https://www.116111.bg/ 

 

ЗА ДЕЦА: 

Семейство: https://www.116111.bg/za-detsa/semeystvo/ 

Училище: https://www.116111.bg/za-detsa/uchilishte/ 

Свободно време: https://www.116111.bg/za-detsa/svobodno-vreme/ 

Връзки и отношения: https://www.116111.bg/za-detsa/vrazki-i-otnosheniya/ 

Емоции и чувства: https://www.116111.bg/za-detsa/emotsii-i-chuvstva/ 

Здраве и безопасност: https://www.116111.bg/za-detsa/zdrave-i-bezopasnost/ 

Насилие и тормоз: https://www.116111.bg/za-detsa/nasilie-i-tormoz/ 

Моите права: https://www.116111.bg/za-detsa/moite-prava/ 

 

ЗА РОДИТЕЛИ:

Отглеждане и възпитание: https://www.116111.bg/za-roditeli/otglezhdane-i-vazpitanie/ 

Кризи в семейството: https://www.116111.bg/za-roditeli/krizi-v-semeystvoto/ 

Насилие в семейството: https://www.116111.bg/za-roditeli/nasilie-v-semeystvoto/ 

Родителство след раздяла: https://www.116111.bg/za-roditeli/roditelstvo-sled-razdyala/ 

Възможности за подкрепа: https://www.116111.bg/za-roditeli/vazmozhnosti-za-podkrepa/