Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

ОРЕС

От 25.10.2021 - 05.11.2021 г. - Ще се осъществи ротационно обучение в ОбУ "Васил Левски", както следва: 

Присъствено от 25 до 29.10.2021 г. - I, II, III IV  и VII /  ОРЕС - ПЕТИ, ШЕСТИ, ОСМИ, ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ КЛАС 

Присъствено от 02 до 05.11.2021 г. - пети, шести, осми, девети и десети клас / ОРЕС - първи, втори, трети , четърти и седми клас.

Заповед РД - 81/23.10.2021 г. 

 

От 02.11.2021 г. до 12.11.2021 г. - Ще се осъществи ОРЕС за всички класове от ОбУ "Васил Левски", село Тенево. 

Заповед РД - 96/3110.2021 г. 

 

На 15.11.2021 г. - Ще се организира ОРЕС за всички класове от ОбУ "Васил Левски", село Тенево. 

Запове РД - 101/03.11.2021 Г. 

 

От 08.11.2021 г. до 19.11.2021 г. - Ще се организира ОРЕС за всички класове от ОбУ "Васил Левски", село Тенево. 

Заповед РД - 106/08.11.2021 г.

 

На 22.11.2021 г. - Ще се организира ОРЕС за всички класове от ОбУ "Васил Левски", село Тенево. 

Заповед РД -138/19.11.2021г.

 

От 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. - За учениците от първи, втори, трети и четвърти клас (ако се създаде организация с щадящи антигенни тестове), а от пети, шести, седми, осми, девети и десети клас да се организира ОРЕС. 

Заповед РД - 142/19.11.2021 г. 

 

От 29.11.2021 г. до 10.12.2021 г. да се преустановят присъствените учебни занятия на 50 % , както следва: Присъствено - пети, шести, осми, девети и десети клас от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.  За периода в ОРЕС - първи, втори, трети, четвърти и седми клас. В периода от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. - присъствено - първи, втори, трети, четвърти и седми, а ОРЕС за пети, шести, осми, девевти и десети клас. 

Заповед РД - 156/26.11.2021 г. 

 

От 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. - Присъствено обучение за: първи, втори, трети, четвърти и седми клас. ОРЕС - пети, шести, осми, девети и десети клас. 

Заповед РД - 177/04.12.2021 г. 

 

 От 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Ще се организира ОРЕС за: пети, осми и девти клас. Присъствено: първи, втори, трети, четвърти, шести, седми и десети клас.

От 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Ще се организира ОРЕС за: шести, седми и десети клас. Присъствено: първи, втори, трети, четвърти, пети осми и девети клас. 

Заповед РД - 339/04.02.2022 г.