Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Новини и Събития

График за обучение в ротация 29.11.2021 г. - 10.12.2021 г.  - ОбУ Васил Левски - Тенево

График за обучение в ротация 29.11.2021 г. - 10.12.2021 г.

График за обучение в ротация 29.11.2021 г. - 10.12.2021 г.
Проект - роботика  - ОбУ Васил Левски - Тенево

Проект - роботика

ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“ е одобрено за финансиране по НП „Бизнесът преподава“ 2021 по Модул 1 „Бизнесът в училище (Семинари в училища). Тема на демонстрационното обучение – Роботика. Роботиката е подходящ и много ...
 РЕГЛАМЕНТИРАНО ТЕСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕ - ОбУ Васил Левски - Тенево

РЕГЛАМЕНТИРАНО ТЕСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

РЕГЛАМЕНТИРАНО ТЕСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

Нов електронен адрес

Уважаеми дами и господа, Информираме Ви, че от 01.11.2021г., електронната кореспонденция с Обединено училище "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа", ще се осъществява чрез следния елeктронен адрес: ...
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - ОбУ Васил Левски - Тенево

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни ...
Тридневна екоработилница по ТГС България - Турция  - ОбУ Васил Левски - Тенево

Тридневна екоработилница по ТГС България - Турция

Project: “Revitalization of abandoned dump sites”  CB005.2.12.075 Тридневна онлайн „Екоработилница“ Модули на взаимодействие: „Ами сега! Нашият свят се затопля“, „Кръг на творческото мислене“, „Игра за рециклиране на отпадъци: Коя кутия ...
Ученици от ОбУ "Васил Левски" с участие по проект по ТГС България - Турция  - ОбУ Васил Левски - Тенево

Ученици от ОбУ "Васил Левски" с участие по проект по ТГС България - Турция

  Проект CB005.2.12.075 „Ревитализация на изоставени сметища“ се изпълнява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020. Проектът стартира 19.12.2019г. и се очаква да приключи на 18.12.2020г. Водещ бенефициент е ...
Съвременен интерактивен кабинет  - ОбУ Васил Левски - Тенево

Съвременен интерактивен кабинет

Съвременен интерактивен кабинет е най-новата придобивка на Обединено училище „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“. Кабинетът разполага с интернет свързаност, интерактивен дисплей  и ученически таблети. С помощта на новия интерактивен дисплей -  учителите ...
ИЗКУСТВОТО ВЛИЗА В КЛАСНИТЕ СТАИ - ОбУ Васил Левски - Тенево

ИЗКУСТВОТО ВЛИЗА В КЛАСНИТЕ СТАИ

       На 18 ноември 2020 г. в ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“, бе изложена експозиция от картини на известни български художници. Сред тях може да се видят творбите на неповторимите ни творци: Златю Бояджиев, Владимир Димитров – ...
ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ - ОбУ Васил Левски - Тенево

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

      Днес, 17 ноември 2020 г., по повод Европейската седмица на професионалните умения ученици от ОбУ „Васил Левски”, с. Тенево, община „Тунджа проведоха практически урок в Палфингер Продукционстехник. Тези два прекрасни часа в Палфингер с учениците от 7 и 9 клас ...

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

16 ноември - Международен ден на толерантността в ОбУ "Васил Левски", с. Тенево, община "Тунджа". Бъдете ...
COVID-19 - В РИСУНКИ - ОбУ Васил Левски - Тенево

COVID-19 - В РИСУНКИ

      Учениците от ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“ представиха COVID-    19 в рисунки.        Целта е да провокираме учениците да се включат по свой начин в борбата срещу коронавируса; да покажат, че са ...
Продължаваме с обновяването на материалната база на ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа". - ОбУ Васил Левски - Тенево

Продължаваме с обновяването на материалната база на ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа".

Продължаваме с обновяването на материалната база на ОбУ "Васил Левски", село Тенево, община "Тунджа".
Дейности по проект на ПУДООС - ОбУ Васил Левски - Тенево

Дейности по проект на ПУДООС

Дейности по проект "Зелена класна стая", финансиран в рамките на Нционалната кампания "За чиста околна среда" по ПУДООС в конкурс на тема "Обичам природата и аз ...

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево, общ. „Тунджа”, ще участва в партньорство с ОУ „Виделина“, Сейдол, общ. Лозница, по НП „Иновации в действие“.          Национална програма „Иновации в действие” дава възможност за ...
ХУМАНИТАРНА МИСИЯ - ОбУ Васил Левски - Тенево

ХУМАНИТАРНА МИСИЯ

        На 25 септември 2020 г. 57 деца от 1-ви до 4-ти клас в Обединено училище „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“, бяха приятно изненадани с неочаквани подаръци. Те получиха раници, пълни с разнообразни  училищни пособия за новата ...
ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ - ОбУ Васил Левски - Тенево

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ     15 е и пак е септември! Oтново училището отвори днес врати! Звъни звънец из цялата родина, в села и градове, навред  кънти!        И тази година ОбУ "Васил Левски", с. Тенево, отвори широко врати за своите възпитаници. Началото ...
ПРОЕКТ "КОМПАС" - ОбУ Васил Левски - Тенево

ПРОЕКТ "КОМПАС"

     Във връзка с реализацията на проект „Компас” - „Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”, на 9 и 10 септември 2020 г. в хотел „Пиргуля”, с. Генерал Тошево, се проведе тиймбилдинг - супервизия за родители и ученици. ...
ПРОЕКТ НА ОБУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ТЕНЕВО ПО ОП "НОИР" - ОбУ Васил Левски - Тенево

ПРОЕКТ НА ОБУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ТЕНЕВО ПО ОП "НОИР"

         ПРОЕКТ "НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОФЕСИИ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА. НА ФОКУС: КЪМ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ХОРИЗОНТИ ЧРЕЗ ХУМАНИТАРЕН ПОДХОД В ИНТЕРАКТИВНА КЛАСНА СТАЯ"   ДОГОВОР N: ...

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

          По повод Деня на розовата фланелка учениците от клуб "Веселячета" поздравиха с танц"Приятели" на Миро. Всички, хванати за ръце в знак на единство, извикаха "Не на насилието" и "Да бъдем приятели". Като финал заедно всички изпяха песента ...