Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Заедно с традиции и съвременност

ЗАЕДНО - С ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ
В навечерието на 12 октомври - Денят на българската община, ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, съвместно с НЧ „Просвета - 1910“, отбелязаха събитието с тържествен концерт.
В него взеха участие духовият оркестър при НЧ „Съгласие - 1862“ - Ямбол. Ученици представиха народни танци, стихотворения и песни.
Официално приветствие по повод форума отправи доц. д-р Евелина Парашкевова – ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Да продължим ЗАЕДНО – с традиции и патриотизъм към бъдещето!