Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ