Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Екип

  Име, презиме и фамилия Структурни звена и длъжностни наименования
1 Христо Тотев Христов 

Директор, училище 

 

2. Димитър Колев Димитров 

 ЗД УД

начален етап 

3. Марияна Христова Георгиева Ст. учител- начален етап
4. Иван Кондов Иванов  Учител в ГЦОУД
5. Христо Тотев Христов Ст. учител- начален етап 
6. Диана Николова Панайотова   Ст. учител- начален етап 
7. Дора Иванова Радева             Ст.учител /Английски език, ИИ, Руски език/
8. Димитър Димитров Димитров      Ст.учител-/ИТ, ФВС/
9. Галя Стратиева Едрева              Ст.учител/История и цивилизация, георграфия и икономика, технологии и предприемачество/ 
10. Стоянка Динева Динева              Ст.учител-/Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/
11. Маргаритка Дончева                  Учител-/Математика и Физика и астрономия/
12. Доника Тодорова Иванова           Ст. учител-начален етап
13. Радмила Венкова Стойкова        Ст. учител-ГЦОУД
14. Давид Димитров Колев    учител в група ЦОУД
15. Антонина В.Димова Учител в група ЦОУД
16. Наташа Георгиева  Учител - БЕЛ
17. Михаил Андонов Георгиев Ст.учител- професионална подготовка по професия "Шлосер"

 

18.

Радка Иванова Василева           Училищен психолог 
19. Георги Станчев Станчев Училищен логопед

 

20.

 Елена Георгиева   Учител - професионално подготовка по професия "Хлебар - сладкар"
21.   Натали Георгиева                  Учител по БЕЛ
  Маргаритка Дончева  Старши счетоводител
  Йордан Славчев Йорданов  Финансов контрольор
  Димитрина Петрова  счетоводител 
  Милена Петрова Ангелова Охранител
  Николинка Вълкова Сербезова Чистач/Хигиенист
  Иванка Георгиева Панева Чистач/Хигиенист
  Милчо Иванчев Минчев Шофьор, автобус
  Стефан Димитров Косев Шофьор, автобус
  Христо Славов Марков Шофьор, автобус
  Андон Димитров Андонов Огняр
  Стефанка Стефанова Ганева Образователен медиатор 
 

 

Стоян Петков           

 

 

Педагогически съветник