Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Дейности по проект на ПУДООС

Дейности по проект "Зелена класна стая", финансиран в рамките на Нционалната кампания "За чиста околна среда" по ПУДООС в конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам".