Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

16 ноември - Международен ден на толерантността в ОбУ "Васил Левски", с. Тенево, община "Тунджа".

Бъдете толерантни!